10- ساختار صنعت پویانمایی کشورهای پیشرو
COVER_2.png
 • نام کتاب - گزارش : 10- ساختار صنعت پویانمایی کشورهای پیشرو
 • تاریخ چاپ : 1396
 • نویسندگان : احمدرضا حسینقلی نوری، سیدحسین حسینی، سید امیر آقایی و شهداد اسحاقپور
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • تعداد صفحات : 76
 • فهرست :
 • 1- صنعت پویانمایی در جهان

  2- صنعت پویانمایی تایلند

  3- صنعت پویانمایی آلمان

  4- جمع بندی

 • مقدمه :
 •  

  امروزه انجام مطالعات تطبیقی به عنوان یکی از شیوه های مؤثر و با کارآیی زیاد در جهت تسهیل و سرعت بخشیدن به کسب شناخت نسبت به موضوعات مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.

  در انجام مطالعات تطبیقی، یک مطالعه ی موردی انتخاب شده و بر اساس ویژگی ها و شاخص های تعریف شده در موضوع مطالعه، تحقیق صورت می پذیرد که نتیجه ی انجام آن، استخراج نکات و درس های آموخته شده از تجارب آن است. از این رو، مطالعات تطبیقی به عنوان یکی از مطالعات پشتیبان تدوین سند راهبردی صنعت پویانمایی کشور شناخته می شود. در انتخاب مطالعه ی موردی، معمولا نکاتی از جمله، نزدیکی مناسب کشورهای هدفگذاری شده به وضعیت فعلی کشور مد نظر قرار می گیرد.

  در این کتاب تلاش شده تا با در نظر گرفتن ساختاری نظام مند، صنعت پویانمایی در کشورها هدف مورد بررسی قرار گیرد.  با توجه به اینکه یکی از چالش های کلیدی صنعت پویانمایی کشور، مشکلات ساختاری و نهادی و عدم وجود متولی است، در انجام مطالعات تطبیقی تلاش شده تا ساختار نهادی صنعت پویانمایی کشورهای هدف مورد مطالعه قرار گیرد.  ضمن این که راهبردها و نکات آموخته شده از تجارب کشورهای هدف در صنعت پویانمایی نیز استخراج شده است.

  در کتاب حاضر صنعت پویانمایی دو کشور تایلند و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. کشور تایلند با توجه به اینکه صنعت پویانمایی آن نوظهور بوده و رشد مناسبی را تجربه کرده است، به عنوان رقیب نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین کشور آلمان، به دلیل دارا بودن زیرساختهای توسعه یافته از جمله حضور پررنگ انجمن های مردم نهاد، به عنوان رقیب دور و قابل دستیابی مطالعه شده است.

  ذکر این نکته ضروری است که بررسی و انجام مطالعات تطبیقی، صرفاً در جهت آموختن شیوه ها و راهبردهای توسعه ی صنعت پویانمایی است و مسلماً به دلیل تفاوت های بسیار فرهنگی، اقتصادی و...، الگوبرداری مستقیم، در صنعت پویانمایی کشور امکان پذیر نیست.

   

 • دانلود :