13- ساختار نهادی صنعت پویانمایی ایران
cover-5.png
 • نام کتاب - گزارش : 13- ساختار نهادی صنعت پویانمایی ایران
 • تاریخ چاپ : 1396
 • نویسندگان : سیدحسین حسینی، سید امیر آقایی، شهداد اسحاقپور و احمدرضا حسینقلی نوری
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • تعداد صفحات : 42
 • فهرست :
 • 1- مفاهیم و کلیات

  2- بررسی نگاشت نهادی نهادها و سازمان های فعال صنعت پویانمایی

  3- تحلیل و جمع بندی

  4- منابع و مآخذ

 • مقدمه :
 • صنعت پویانمایی کشور با وجود قدمت قابل توجه آن با مشکلات ساختاری و نهادی روبه رو است. از مهمترین مشکلات نهادی صنعت پویانمایی، نبود متولی مشخص و در نتیجه تعدد نهادها و سازمان های قانونگذار در این حوزه است که سبب از بین رفتن هماهنگی و هم افزایی بین ذینفعان در صنعت شده به طوری که اثربخشی تصمیمات و فعالیت های توسعه ای در صنعت در اثر ناهماهنگی بین ذینفعان کاهش یافته است.

  همچنین کمبود و یا نبود نهادها در حوزه های فعالیتی صنعت پویانمایی، باعث شده تا محصولات پویانمایی بومی، از نظر کمی و کیفی توان تراز بین المللی نداشته و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی نباشد.

  بر این اساس در این کتاب، نگاشت نهادها و ذینفعان فعال در صنعت پویانمایی کشور ترسیم و تحلیل شده است. این نگاشت در حقیقت نمایش دهنده ی شیوه ی جانمایی سازمان ها و نهادها و شیوه ی ارتباطات و تعاملات آن ها با یکدیگر است. ترسیم و تحلیل این نگاشت این امکان را فراهم نموده تا ضمن بررسی خلأها و مشکلات نهادی در حوزه های مختلف صنعت، ضعف های ارتباطی بین نهادها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  در فصل اول ابتدا مختصری از مبانی ترسیم و انواع آن و به ویژه شیوه ی ترسیم نگاشت نهادی تبیین شده است. در فصل دوم، نگاشت نهادی ذینفعان، نهادها و سازمان های فعال در صنعت پویانمایی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم با جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل نگاشت نهادی ترسیم شده، خلأها و چالش ها و معضلات نهادی مورد بررسی قرار گرفته است.

   

 • دانلود :