14- چشم انداز رقابت بین‌المللی صنعت پویانمایی ایران در افق 1404
cover-6.png
 • نام کتاب - گزارش : 14- چشم انداز رقابت بین‌المللی صنعت پویانمایی ایران در افق 1404
 • تاریخ چاپ : 1396
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • تعداد صفحات : 109
 • فهرست :
 • 1- دیباچه

  2- مقدمه

  3- مطالعه ی اسناد بالادستی

  4- ترسیم زنجیره ارزش صنعت

  5- ترسیم نگاشت نهادی صنعت

  6- بررسی تجارب کشورهای خارجی

  7- مطالعات سیستمی

  8- عوامل کلیدی

  9- تحلیل عوامل محیطی

  10- تحلیل محیط حاکم بر صنعت پویانمایی مبتنی بر عوامل کلیدی

  11- چشم انداز صنعت پویانمایی کشور در افق 1404

  12- اقدامات راهبردی توسعه ی صنعت پویانمایی کشور در افق 1404

  13- تشریح راهبردهای صنعت پویانمایی کشور در افق  1404

  14-نقشه ی راه پیاده سازی راهبردهای صنعت پویانمایی کشور در افق 1404 

 • مقدمه :
 • صنعت پویانمایی به عنوان یکی از شاخه های راهبردی صنایع خلاق شناخته شده، که در جهان به سرعت درحال رشد است. این صنعت علاوه بر سودآوری و درآمد زایی بالا، تأثیرگذاری زیادی نیز بر جنبهی فرهنگی دارد و از آنجا که کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از مخاطبان محصولات پویانمایی را تشکیل میدهند، صنعت پویانمایی تأثیر قابل توجهی در فرهنگسازی و سبک زندگی ایفا میکند.  به همین دلیل، کشورهای پیشرو در تولید پویانمایی، دارای قدرت نرم در تغییرات هویت فرهنگی کشورها هستند و از طریق با پویانمایی های محبوب، فرهنگ کشورها را دستخوش تغییر قرار داده می شود.  بر این اساس، کشورهای پیشرو، سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده اند بطوری که کشورهاي آمریکاي شمالي و اروپایی،90 درصد سرما یه گذاري در صنعت پو یانمایی جهان را به خود اختصاص داده اند.

  مهمترین هدف از تدوین برنامه ی راهبردی، ایجاد همگرایی در بین فعالان و ذینفعان صنعت پویانمایی کشور در جهت بهره مندی از نقاط قوت و پتانسیل های موجود در صنعت برای رسیدن به چشم انداز مطلوب بوده است که ارتقاء توانمندی صنعت پویانمایی به صنعت قابل رقابت بین المللی در افق 404 هدفگذاری شده که در این مسیر، صنعت پویانمایی کشور به عنوان قطب تخصصی آموزش و پژوهش، زیرساخت و تولید صنعتی، مهد برگزاری بازارها، رویدادها و جشنواره های پویانمایی با محتوای «حلال » در محدودهی کشورهای منطقه و جهان اسلام شناخته شود.

  سند حاضر، خلاصهای از نتایج بدست آمده از فعالیتهای کارشناسی صورت گرفته جهت تدوین برنامه ی راهبردی توسعه ی صنعت پویانمایی کشور در افق 1404 را ارائه مینماید که بر اساس آن، نقشه ی راه توسعه ی صنعت پویانمایی تدوین شده است.

   

 • دانلود :